Reinsdyr og samenes rike

Området rundt Svukuriset er det sørligste område i Norge hvor samene driver med rein.

Det er tamrein du møter, de tilhører sørsamene i Norge. Svahken Sijte er det sydligste samiske Sijte, og Svahke er det samiske navnet for Svuku.

Svukuriset bruker reinkjøtt i noen av rettene og det er da kjøtt som er kjøpt direkte fra Svahken Sijte.

Om du møter reinsdyr, nyt synet, dette er en flott naturopplevelse. Husk båndtvangen om du har med hund.

Tamrein i Femundsmarka.

Hold alltid hunden i bånd i hele Femundsmarka, uansett rase.

Inga Mortensson.
Svahken Sijte.