Hyttas historie

Slåtten i tidligere år på Svukuriset
Slåtten i tidligere år på Svukuriset

Mange gårdsbruk

i Femundsmarka har sin opprinnelse fra Kobberverket sin tid på Røros. Spesielt rundt Femundshytten hadde mange av arbeiderne ved smelteovnene små gårdsbruk. Ett av disse gårdene, Ryen, begynte med seterdrift på Svukuriset. I 1834 ble smeltehytta på Femundshytten lagt ned, så Ole Eriksen på Ryen flyttet til sin seter på Svukuriset og gjorde den om til gård. Siden har gården skiftet eier flere ganger, og gården ble delt opp i Svukuriset nordre og Svukuriset søndre, sistnevnte er i dag Turisthytta.Daniel Mortensen, en kjent sørsame kjøpte i 1905 Svukuriset søndre. Han var en foregangsfigur for samenes oppreisning.
Rundt 1920 solgte han Svukuriset til skipsreder Milberg fra Oslo og i 1926 kjøpte DNT hytta.

Svukuriset nordre er i dag bebodd av familien som har drevet gård der i flere generasjoner. Den gjenværende delen av gårdsdrift, sauehold, ble avviklet vinteren 2013 pga for store tap til rovdyrene. I dag driver naboen fortsatt med fiske, noe jakt, sanking og utleie av hytter.

Bestyrerne på Svukuriset

Olaf O. Elgåen 1926-1933


Olaf Riseth 1934-1955
Milly Haugen 1956
Olaf Riseth 1957
Kristine Prytz 1958-1959
Milly Haugen 1960-1989
Jorun Svingen 1990-2003
Lage Sundet 2003
Siri Haugum 2004-2007
Arild Sagen 2008-2009
Siri Haugum og Niklas Hedlund 2010-2012
Elisabeth Riseth og Tale Nedberg 2012 (sommer)
Leela Michèle Guenin og Cato Madivg 2013-2019 (påske)
Lene Nylund, Thomas Rønningen, Tore Huseby og Mari Nylund Huskeby: 2019 (sommer) -